Paměti Boženy Frídové: rodinné vztahy a komunikace v pramenech osobní povahy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lenderová, Milena cze
dc.contributor.author Matějková, Miloslava
dc.date.accessioned 2011-07-11T23:27:58Z
dc.date.available 2011-07-11T23:27:58Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39779
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na „dějiny žen“ v 2. polovině 19. století a první třetině 20. století. Vychází z unikátního pramene, pamětí Boženy Frídové, a dochované korespondence této ženy s význačnými osobnostmi dané doby. Diplomová práce je pro přehlednost rozdělena do kapitol dle jednotlivých fází lidského života. Podrobněji rozebírá obsah dochované korespondence Frídové s Juliem Zeyerem a mladší sestrou Marií. Další část práce poskytuje přehled literárních děl a zhodnocení tvorby Frídové. cze
dc.format 142 s. cze
dc.format.extent 4405668 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject memoáry cze
dc.subject paměti cze
dc.subject 19. století cze
dc.subject ženy cze
dc.subject každodennost cze
dc.subject Frídová, Božena cze
dc.subject memoirs eng
dc.subject 19th century eng
dc.subject women eng
dc.subject everyday reality eng
dc.title Paměti Boženy Frídové: rodinné vztahy a komunikace v pramenech osobní povahy cze
dc.title.alternative Božena Frídová´s Memoirs: Family Relationships and Communication in the Ego - Documents eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Stráníková, Jana cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The work focuses on „women´s history“ in the 2nd half of the 19th century and first quarter of 20th century. It results from a unique source-book, memoirs of Božena Frídová, and her preserved correspondence with important people from this period of time. It also analyzes the content of the preserved Frídová´s correspondence with Julius Zeyer and her younger sister Marie. The thesis is divided into chapters according to individual phases of human life. Another part of this thesis provides an overview of her literary work and its evaluation. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D23962
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account