Zklidňování dopravy ve městě Benešov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela
dc.contributor.author Bredler, Lukáš
dc.date.accessioned 2011-07-11T22:36:47Z
dc.date.available 2011-07-11T22:36:47Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39684
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zklidněním komunikace II/110 ve městě Benešov. Cílem práce je zklidnit dopravu a zvýšit bezpečnost na dané komunikaci. První část se zabývá pojmy a popisem komunikace II/110. Druhá část se zabývá jednotlivými problémy na komunikaci II/110 podle zadání od městského úřadu v Benešově. Třetí část popisuje návrhy řešení na jednotlivé problémy. Poslední čtvrtá část zhodnocuje bezpečnost dopravy, dodržování dovolené rychlosti a zlepšení parkování na komunikaci II/110. cze
dc.format 63 s.
dc.format.extent 2073476 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject zklidňování dopravy cze
dc.subject přechody pro chodce cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject Benešov cze
dc.subject traffic calming eng
dc.subject pedestrian crossing eng
dc.subject safety eng
dc.title Zklidňování dopravy ve městě Benešov cze
dc.title.alternative Traffic calming in Benešov eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hroník, Jan
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the calming communication II/110 in Benesov. The aim is to calm traffic and improve safety on the road. The first part deals with definitions and descriptions of communication II/110. The second part deals with individual problems on the road II/110 as mandated by the municipal authority in Benesov. The third section describes the proposed solutions to individual problems. The fourth section evaluates the safety of traffic, respect speed limits and parking improvements to road II/110. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23933
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl otázky členů zkušební komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account