Hodnocení redukce obsahu vodorozpustných solí z interierových omítek pomocí obkladů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bayer, Karol
dc.contributor.author Wichterlová, Zuzana
dc.date.accessioned 2011-07-11T22:21:53Z
dc.date.available 2011-07-11T22:21:53Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39641
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje problematice redukce solí. Nejtypičtěji se u nemovitých objektů snižuje množství solí odsolováním zábaly. Přitom není zcela jasné, jakým způsobem zábaly fungují. V teoretické části je nastíněná rešerše aktuální literatury na dané téma. V rámci praktické části byly testovány zábaly in situ na renesančních omítkách na zámku Kratochvíle. Odsolovací směsi byly míchány z bentonitu, kaolínu a zeolitu v různých poměrech s buničinou, pískem a pemzou. Jako porovnávací byla nanesena i jedna komerčně předmíchaná směs. Porovnávali jsme množství solí v různých hloubkách před odsolováním a po odsolování. Zároveň jsme i analyzovali soli vyluhované v zábalech z prvního i druhého cyklu. cze
dc.format 70 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation <a href="http://hdl.handle.net/10195/42229">Restaurování části nástěnných maleb v tzv. Lovecké jídelně na Státním zámku Kratochvíle : restaurátorský průzkum a restaurátorská dokumentace</a>
dc.rights bez omezení cze
dc.subject vodorozpusné soli cze
dc.subject odsolování cze
dc.subject zábaly cze
dc.subject difuze cze
dc.subject advekce cze
dc.subject obnova nemovitých památek cze
dc.subject watersoluble salts eng
dc.subject reduction of salts eng
dc.subject advection eng
dc.subject restoration of monuments eng
dc.title Hodnocení redukce obsahu vodorozpustných solí z interierových omítek pomocí obkladů cze
dc.title.alternative Evaluation of reduction of salts from interior plaster by means of poulticing eng
dc.type bakalářská práce teoretická cze
dc.contributor.referee Justa, Petr
dc.date.accepted 2011
dc.description.department Katedra chemické technologie FR cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D25408
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account