Racionalizace a obnova vozového parku společnosti Skanska a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rathouský, Bedřich
dc.contributor.author Šindler, Jan
dc.date.accessioned 2011-07-11T22:19:57Z
dc.date.available 2011-07-11T22:19:57Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39636
dc.description.abstract Práce je věnována obnově vozového parku, tato problematika je řešena na konkrétním případě společnosti Skanska a.s. Práce popisuje základní právní úpravu týkající se silniční nákladní dopravy, dále se práce zaměřuje na analýzu vozového parku společnosti Skanska a.s., metody multikriteriální analýzy hodnocení variant a v poslední části práce je uveden návrh obnovy vozového parku společnosti Skanska a.s. cze
dc.format 63 s.
dc.format.extent 2228514 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject kritérium hodnocení cze
dc.subject multikriteriální analýzy cze
dc.subject nákladní vozidla cze
dc.subject vozové parky cze
dc.subject silniční doprava cze
dc.subject criterion of evaluation eng
dc.subject multi-criteria analysis eng
dc.subject trucks eng
dc.subject vehicle fleets eng
dc.subject freight transport eng
dc.title Racionalizace a obnova vozového parku společnosti Skanska a.s. cze
dc.title.alternative The rationalization and renewal of vehicle fleet in Skanska a.s. company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Staníček, Tomáš
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This work deals with the renewing of a vehicle fleet. This problem concerns with a specific example of the Skanska a.s. company. This work describes the basic legal form concerning the freight transport, then it focuses on the analysis of the Skanka a.s. vehicle fleet, methods of multi-criteria analysis of the evaluative possibilities, and the last part of this work deals with a project for the renewing of the Skanksa a.s. vehicle fleet. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23928
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student prezentoval výsledky dosažené v diplomové práci a reagoval na dotazy státní zkušební komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account