Sledování rizikových faktorů a efektivita terapie myastenické krize

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ptáčková, Renata cze
dc.contributor.author Suchá, Veronika
dc.date.accessioned 2011-07-11T21:58:13Z
dc.date.available 2011-07-11T21:58:13Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39598
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je sledování rizikových faktorů a efektivita terapie myastenické krize. Jedná se o teoreticko-výzkumnou práci. Teoretická část zahrnuje komplexní pojetí onemocnění Myasthenia gravis, její epidemiologii, symptomy, diagnostiku a léčbu. Dále je zaměřena na život ohrožující komplikaci Myasthenia gravis a to myastenickou krizi, její klinický obraz a léčbu. Výzkumná část obsahuje výzkumné otázky a výsledky retrospektivní studie dokumentace. Výsledky jsou znázorněny pomocí grafů. cze
dc.format 44 s. cze
dc.format.extent 1713571 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Myasthenia gravis cze
dc.subject myastenická krize cze
dc.subject thymektomie cze
dc.subject výměnná terapeutická plazmaferéza cze
dc.subject intravenózní imunoglobuliny cze
dc.subject Myasthenia gravis eng
dc.subject myasthenic crisis eng
dc.subject thymectomy eng
dc.subject exchange therapeutic plasmapheresis eng
dc.subject intravenous imunoglobulin eng
dc.title Sledování rizikových faktorů a efektivita terapie myastenické krize cze
dc.title.alternative Observation of the risk factors and efficiency of the myasthenic crisis therapy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Mlatečková, Lucie cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The subject of this Bachelor work thesis is the observation of the risk factors and efficiency of the myasthenic crisis therapy. The work is a theoretical-research study. The theoretical part includes a comprehensive approach to of disease Myasthenia gravis it is epidemiology, symptoms, diagnosis and therapy. This work also includes life-threatening complication of the myasthenic crisis it is clinical features and therapy. The research part of this thesis includes research questions and results of retrospektive study of the documentation. The results are demonstrated through the use of diagrams. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D25306
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně mínus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Poskytla jste výsledky svého průzkumu danému klinickému pracovišti? 2. Domníváte se, že jsou pacienti/klienti dostatečně a včas poučeni o rizikových faktorech vedoucích k myastenické krizi? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account