Charitativní a kulturní činnost františka Josefa I. Seilerna a jeho druhé manželky Sarolty na velkostatku Lukov v zámku Lešná v letech 1883 -1945

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vydra, Zbyněk cze
dc.contributor.author Kubíková, Iva
dc.date.accessioned 2011-07-11T21:40:04Z
dc.date.available 2011-07-11T21:40:04Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39563
dc.description.abstract Práce se zabývá charitativní a kulturní činností hraběte Františka Josefa Seilerna a jeho druhé manželky Sarolty Seilernové, rozené hraběnky Wenckheimové v letech 1883 - 1945. Tento manželský pár svou činností pozvedl obyčejný velkostatek na centrum v oblastech kulturní, hospodářské a sociální, celého kraje. Cílem práce je podat stručnou, ale ucelenou historii šlechtické rodiny a velkostatku, zjistit do jaké míry se Sielernové zasadili o rozvoj sledované oblasti, vyzdvihnout kulturní a charitativní činnost a podporu regionu Seilerny. Práce se také snaží na příkladu konkrétního velkostatku nastínit dopad národních, hospodářských a politických dějin na konkrétním velkostatku. cze
dc.format 152 s. cze
dc.format.extent 3990381 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Seilernové cze
dc.subject Seilern, František Josef cze
dc.subject Seilernová, Sarolta cze
dc.subject velkostatky cze
dc.subject šlechta cze
dc.subject kulturní činnost cze
dc.subject charitativní činnost cze
dc.subject Seilerns family eng
dc.subject Aspang eng
dc.subject Carolineum eng
dc.subject cultural activity eng
dc.subject manors eng
dc.subject charitable activity eng
dc.title Charitativní a kulturní činnost františka Josefa I. Seilerna a jeho druhé manželky Sarolty na velkostatku Lukov v zámku Lešná v letech 1883 -1945 cze
dc.title.alternative Charitable and Cultural Activities of the Seilern Family at the Estate of Lukov between 1883 and 1945 eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Halířová, Martina cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This diploma work is focused on charitable and cultural activities of the earl František Josef Sailern and his second wife Sarlota Seilern, who was born as the countess Wenckheim, in the years of 1883 - 1945. The above mentioned couple enhanced a humble manor, thanks to their activities, to a cultural, agricultural and social centre in the whole locality. The main aim of this diploma work is to put forward a compendious and compact history of an aristocratic family and their manor, elicit the range in terms of development of the area and underline the cultural and charitable activities of this family in the region. This work also seeks to outline national, agricultural and political changes in history against a background of the particular manor. eng
dc.description.department Katedra historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D23952
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account