Test libosti pachů se zaměřením na geriatrické pacienty.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vodička, Jan cze
dc.contributor.author Kostková, Zuzana
dc.date.accessioned 2011-07-11T21:39:33Z
dc.date.available 2011-07-11T21:39:33Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39561
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá vyšetřením čichu u geriatrických osob. Podstatou práce je zjistit, zda diabetes mellitus u geriatrických pacientů má vliv na funkci čichu. K hodnocení funkce čichu jsme použili testy OMT a Test libosti pachů.Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části se zabývám anatomií a fyziologií čichové soustavy, poruchami čichu a ošetřovatelskou péčí.Na teoretickou část navazuje výzkumná část s výsledky výzkumu zpracované do tabulek nebo grafů. cze
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 365595 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject čich cze
dc.subject senioři cze
dc.subject poruchy čichu cze
dc.subject diabetes mellitus cze
dc.subject smell eng
dc.subject smell disorders eng
dc.subject seniors eng
dc.title Test libosti pachů se zaměřením na geriatrické pacienty. cze
dc.title.alternative Test of odor pleasantness with focus on geriatric patients eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mejzlík, Jan cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the examination of smell in geriatric people. The aim of this work is to determine whether diabetes mellitus in geriatric patiens has any affect on olfactory function. To evaluate olfactory function, we used OMT tests and Smell suavity test.The work is dividend into theoretical and research section.The theoretical part deals with anatomy and physiology of the olfyctory system, disorders of smell and with nursing care.The theoretical part is followed by the part with research findings processed into charts and graphs. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D23835
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: velmi dobře mínus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaký vliv na testované kriterium mají další onemocnění geriatrických nemocných? 2. Proč byl při vyhodnocení výsledků použit právě F test? Obhajoba diplomové práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account