Online galerie: využití J2EE s JPA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rulicová, Iva cze
dc.contributor.author Bludský, Petr
dc.date.accessioned 2011-07-11T21:01:12Z
dc.date.available 2011-07-11T21:01:12Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39485
dc.description.abstract Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci galerie na platformě Java 2 Enterprise Edition za použití frameworku Struts 2 a Java Persistence Api společně s Oracle Toplink jako databázové vrstvy. Práce bude obsahovat E-R model a jeho detailní rozbor. Použity budou taktéž návrhové vzory jako MVC (Model View Controller) nebo interceptor a knihovny pro práci s obrázky v javě (ořezávání, vytváření náhledů). Frontendová část galerie bude optimalizována pro internetové vyhledávače (SEO) a bude využívat javascriptového frameworku MooTools. Jako aplikační server je zvolen Tomcat, jako databáze PostgreSQL. cze
dc.format 57 s. cze
dc.format.extent 28045957 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Java cze
dc.subject Java Persistence Api cze
dc.subject Struts cze
dc.subject Oracle cze
dc.subject galerie cze
dc.subject gallery eng
dc.title Online galerie: využití J2EE s JPA cze
dc.title.alternative Online gallery using J2EE with JPA eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The goal of this bachelor thesis is to develop an internet gallery application based on the Java 2 Enterprise Edition Platform using the Struts 2 framework and Java Persistence Api together with Oracle Toplink as a database layer. The thesis will include a database E-R model and its detail analysis. Objected oriented patterns such as MVC (Model View Controller) or interceptor and Java libraries for working with images (resizing, making thumbnails) will also be used. The frontend part will be optimized for various search engines and will also use the Javascript framework MooTools. An application server Tomcat hase been chosen to deploy the application while PostgreSQL will serve as a database engine. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D24848
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo vytvoření webové aplikace za použití pokročilých Java technologií. Na základě posudku vedoucí práce byl zadaný cíl práce naplněn. Logická a stylistická úroveň práce jsou nadprůměrné. Autor nastudoval pokročilé technologie a prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce. Praktická část práce je vypracována nadprůměrně. Výsledná aplikace je v praxi plně použitelná, části práce lze použít i jako tutoriály. Odpovědi na otázky státní závěrečné zkoušky odpovídají celkovému hodnocení výborně. Státní závěrečná zkouška na velmi dobré úrovni. Bakalářská práce svojí úrovní převyšuje běžný standard, a proto byla navržena komisí pro SZZ na Cenu děkana. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account