Dlouhodobý majetek z pohledu účetního a daňového

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Sejkora, František cze
dc.contributor.author Procházková, Petra
dc.date.accessioned 2011-07-11T20:56:05Z
dc.date.available 2011-07-11T20:56:05Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39476
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o problematice dlouhodobého majetku z účetního a daňového hlediska. V teoretické části je vysvětlen pojem dlouhodobý majetek, jeho způsoby evidence, účtování a ocenění. Podstatná část je věnována metodám odepisování účetních a daňových odpisů. V závěru teoretické části se zmíním o vlivu odpisů na výsledek hospodaření. Praktická část se věnuje DM a způsobu odpisování vybraného majetku v obchodní společnosti. cze
dc.format 53 s. cze
dc.format.extent 988382 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od roku 2021 cze
dc.subject dlouhodobý majetek cze
dc.subject daňové odpisy cze
dc.subject účetní odpisy cze
dc.subject metody odpisování cze
dc.subject fixed assets eng
dc.subject tax depreciation eng
dc.subject economics depreciation eng
dc.subject methods of depreciation eng
dc.title Dlouhodobý majetek z pohledu účetního a daňového cze
dc.title.alternative Fixed assets in terms of taxation and accountancy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issue of fixed assets for accounting and tax purposes. In the theoretical part we will discuss the notion of fixed assets, its method of recording, accounting and valuation. The major part of the bachelor thesis deals with methods of accounting depreciation and tax depreciation. In conclusion of the practical part I will describe the impact of depreciation on the profit. The practical part will be focused on description and depreciation of assets in the company. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24489
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka obhajovala svoji bakalářskou práci na téma Dlouhodobý majetek z pohledu účetního a daňového. Studentka započala svojí obhajobu prezentací analyzované firmy. Dále se studentka zaměřovala na firemní dlouhodobý majetek a jeho členění. V další části studentka představila rozdíl v účetních a daňových odpisech. Na základě dílčích analýz studentka formulovala závěry a následně je prezentovala komisi. cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet