Optimalizace traťového úseku Kladno - Rakovník, Lužná u Rakovníka - Žatec

Show simple item record

dc.contributor.advisor Březina, Edvard
dc.contributor.author Gahai, Lukáš
dc.date.accessioned 2011-07-11T20:52:42Z
dc.date.available 2011-07-11T20:52:42Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39465
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na důležitou trať Kladno - Rakovník a odbočnou trať Lužná u Rakovníka - Žatec. Obě tratě jsou v současné době ve velkém provozním útlumu a špatném technickém stavu. Cílem práce je návrh modernizace uvedených tratí s důrazem na snížení současných vysokých provozních nákladů a zvýšení bezpečnosti a plynulosti vlakové dopravy. Součástí návrhu je také optimalizace provozu. cze
dc.format 80 s. cze
dc.format.extent 5621811 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject železniční dopravy cze
dc.subject modernizace cze
dc.subject provozní náklady cze
dc.subject dálkové řízení cze
dc.subject railway transports eng
dc.subject modernization eng
dc.subject operating costs eng
dc.subject long-distance track control eng
dc.title Optimalizace traťového úseku Kladno - Rakovník, Lužná u Rakovníka - Žatec cze
dc.title.alternative Optimalization of railway track Kladno - Rakovník, Lužná u Rakovníka - Žatec eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Virčík, Petr
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated Thesis focuses on an important track Kladno - Rakovník and branch line Lužná u Rakovníka - Žatec. Both lines are currently in significant operational loss and bad technical shape. The aim of this work is proposal for modernization of both lines in order to reduce the current high operating costs and improve safety and flow of train traffic. The proposal also aims to optimize the operation. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23937
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl všechny otázky členů státní zkušební komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account