Kraniocerebrální poranění v přednemocniční péči

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Žabka, Ladislav cze
dc.contributor.advisor Žabka, Ladislav
dc.contributor.author Chvojka, Milan
dc.contributor.author Chvojka, Milan
dc.date.accessioned 2011-07-11T20:51:08Z
dc.date.available 2011-07-11T20:51:08Z
dc.date.issued 2011
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39459
dc.description.abstract Bakalářská práce má název Kraniocerebrální poranění v přednemocniční péči. V bakalářské práci se zabývám poraněními hlavy a mozku. Práce je dělena do dvou částí. V teoretické části se zabývám anatomií lebky a mozku, vyšetřeními, terapií a komplikacemi. Výzkumnou část jsem zaměřil na statistické zhodnocení kraniocerebrálních poranění na záchranné službě. Metodikou pro výzkumnou část se stala retrospektivní studie, kterou jsem použil u zpracovávání dokumentace z výjezdových karet jedné zdravotnické záchranné služby. Zkoumaný soubor tvořili výjezdové karty z celého roku 2009, které splňovali určená kritéria pro zařazení do souboru. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 1562039 bytes cze
dc.format.extent 1562039 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject kraniocerebrální poranění cze
dc.subject Glasgow Coma Scale cze
dc.subject mozek cze
dc.subject přednemocniční neodkladná péče cze
dc.subject poruchy vědomí cze
dc.subject mozkolebeční krvácení cze
dc.subject craniocerebral injury eng
dc.subject Glasgow Coma Scale eng
dc.subject brain eng
dc.subject conciousness defects eng
dc.subject craniocerebral bleeding eng
dc.subject pre-hospital urgent care eng
dc.title Kraniocerebrální poranění v přednemocniční péči cze
dc.title.alternative Craniocerebral injuries in prehospital care eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Čermáková, Kateřina cze
dc.contributor.referee Čermáková, Kateřina
dc.date.accepted 2011 cze
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The name of this Bachelor´s work is "Craniocerebral injuries at pre-hospital care". In this work I´m dealing with head and brain injuries. The work is dividend into two parts. In the theoretical part I´m dealing with anatomy of skull and brain, investigation, therapy and complications. I focused the investigative part on statistic evaluation of the craniocerebral injuries at rescue service. Methodics for the investigative part is the retrospective essay that I used at the documentation processing from the dispatch cards of a medical rescue service. The file under examination was created by the dispatch cards from all the year 2009 which fulfilled given criteria for submission into file. cze
dc.description.abstract-translated The name of this Bachelor´s work is "Craniocerebral injuries at pre-hospital care". In this work I´m dealing with head and brain injuries. The work is dividend into two parts. In the theoretical part I´m dealing with anatomy of skull and brain, investigation, therapy and complications. I focused the investigative part on statistic evaluation of the craniocerebral injuries at rescue service. Methodics for the investigative part is the retrospective essay that I used at the documentation processing from the dispatch cards of a medical rescue service. The file under examination was created by the dispatch cards from all the year 2009 which fulfilled given criteria for submission into file. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D25313
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: výborně mínus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak využijete výsledky výzkumu v praxi? 2. Jak vnímáte prevenci kraniocerebrálních poranění? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet