Obchodování na Internetu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaculík, Josef cze
dc.contributor.author Hofman, Jan
dc.date.accessioned 2011-07-11T20:49:21Z
dc.date.available 2011-07-11T20:49:21Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39454
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analyzovat situaci elektronického obchodování internetového obchodu wifi.aspa.cz, provozovaného společností ASPA, a.s. Následně tento stav zhodnotit a navrhnout možné změny, které by přispěly k jeho zlepšení či zkvalitnění. Obsah bakalářské práce se skládá z teoretické části, která shrnuje současné poznatky na poli internetového marketingu a elektronického obchodování. Následující části obsahují situační analýzu internetového obchodu wifi.aspa.cz, srovnání teoretických poznatků s podnikovou realitou, návrhy na zlepšení a zhodnocení situace. cze
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 5237227 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject obchodování cze
dc.subject internetový marketing cze
dc.subject e-komerce cze
dc.subject situační analýza cze
dc.subject Internet cze
dc.subject trading eng
dc.subject Internet marketing eng
dc.subject e-commerce eng
dc.subject situation analysis eng
dc.subject Internet eng
dc.title Obchodování na Internetu cze
dc.title.alternative Trading on Internet eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on analysis of electronic trading situation in Internet shop wifi.aspa.cz which is run by ASPA, a.s. company. This situation will be consequently evaluated and changes will be proposed to contribute to improvement or upgrading. Bachelor thesis subject is consisted of theoretical part which summarizes current knowledge from the field of Internet marketing and electronic trading. Next parts contain situation analysis of Internet shop wifi.aspa.cz, confrontation theoretical knowledge with company reality, suggestions for improvement and situation evaluation. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24530 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Cílem práce je analyzovat situaci elektronického obchodování a zpracování návrhů změn společnosti ASPA cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account