Vztah nezávislosti centrální banky a míry inflace

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Černohorský, Jan cze
dc.contributor.author Zozulák, Martin
dc.date.accessioned 2011-07-11T19:53:58Z
dc.date.available 2011-07-11T19:53:58Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39291
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je ověření hypotézy, že s růstem nezávislosti centrální banky klesá míra inflace v ekonomice. cze
dc.format 62 s. cze
dc.format.extent 1668855 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject centrální banka cze
dc.subject nezávislost cze
dc.subject inflace cze
dc.subject central bank eng
dc.subject independence eng
dc.subject inflation eng
dc.title Vztah nezávislosti centrální banky a míry inflace cze
dc.title.alternative The Relation of Independence of Central Bank and Inflation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Teplý, Petr cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this thesisi is to est the hypothesis that the growth of cntral bank independance decreases inflation in the economy. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24625
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s cíli práce. Tím bylo určení míry nezávislosti vybraných centrálních bank a ověření hypotézy, že s růstem nezávislosti centrální banky klesá míra inflace v dané ekonomice. cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet