Trendy rozvodovosti v ČR a jejich komparace se zeměmi EU

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linda, Bohdan cze
dc.contributor.author Vašíčková, Jana
dc.date.accessioned 2011-07-11T19:06:13Z
dc.date.available 2011-07-11T19:06:13Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39155
dc.description.abstract Stoupající rozvodovost a klesající sňatečnost trápí mnoho států Evropské unie. Tato práce zkoumá rozvodovost v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. První část je zaměřena na historický a legislativní vývoj rozvodů, druhá na analýzu vývoje rozvodů a rozvodovosti. cze
dc.format 68 s. cze
dc.format.extent 904123 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject rozvodovost cze
dc.subject regresní analýza cze
dc.subject shluková analýza cze
dc.subject divorce rate eng
dc.subject regression analysis eng
dc.subject cluster analysis eng
dc.title Trendy rozvodovosti v ČR a jejich komparace se zeměmi EU cze
dc.title.alternative Trends of divorce rate in the Czech Rupublic and their comparison with chosen European countries eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated Rising divorce rate and falling marriage rate bothers a lot of states of the European Union. This work is about analysis of divorce rate in the Czech Republic and in chosen countries of the European Union. The firs part deals with historical and legislative development of divorces, the second part deals with analysis of divorce and divorce rate. eng
dc.description.department Ústav matematiky cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24737
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Oponent ani vedoucí práce nedoporučili k obhajobě žádné otázky, přešlo se tedy přímo k rozpravě. Prováděla jste korelaci rozvodovosti a nezaměstnanosti? Proč jste zahrnula pouze vliv římskokatolické a řeckokaptolické církve? Diskuse o problematice počtu rozvodů na počet sňatků. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account