Přístroj pro ofukování letové dráhy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koreisová, Gabriela
dc.contributor.author Tláskal, Lukáš
dc.date.accessioned 2011-07-11T18:30:52Z
dc.date.available 2011-07-11T18:30:52Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39082
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh zařízení určeného k čištění letové dráhy. Práce se zabývá čištěním letové dráhy pomocí proudu stlačeného vzduchu. Konstrukční řešení je modelováno pomocí programu ProEngineer. Součástí práce jsou výrobní výkresy některých součástí přístroje. cze
dc.format 52 s.
dc.format.extent 2015047 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject kompresory cze
dc.subject vzduchové trysky cze
dc.subject vzduchové lišty cze
dc.subject vysokotlaké hadice cze
dc.subject letové dráhy cze
dc.subject letiště cze
dc.subject compressors eng
dc.subject air nozzles eng
dc.subject air strips eng
dc.subject high pressure hose eng
dc.subject runways eng
dc.subject airports eng
dc.title Přístroj pro ofukování letové dráhy cze
dc.title.alternative Device for blowing the flight path eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated Thesis is focused on the engineering design of an equipment intended for the airport runway cleaning. This work is concerned with the runway cleaning through the use of compressed air. The machine design is modeled by ProEngineer software. There are also manufacturing drawings of certain parts of the device inside the thesis. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D24705
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Při obhajobě své diplomové práce diplomant komisi seznáml s hlavním cílem práce, kterým bylo kostrukční navržení přístroje, pomocí kterého by se provádělo ofukování letové dráhy letiště. Na otázky oponenta i člunů komise při rozpravě odpovídal věcně správně. cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account