Aktivní politika zaměstnanosti v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Volejníková, Jolana cze
dc.contributor.author Vodičková, Hana
dc.date.accessioned 2011-07-11T18:27:07Z
dc.date.available 2011-07-11T18:27:07Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39069
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá využitím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti při řešení nezaměstnanosti v České republice. Má za cíl definovat a specifikovat její jednotlivé nástroje v rámci státu a vliv zmíněných nástrojů na snižování nezaměstnanosti v regionu Chrudim ve sledovaném období 2007 - 2009. cze
dc.format 79 s. cze
dc.format.extent 1484588 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject trh práce cze
dc.subject nezaměstnanost cze
dc.subject aktivní politika zaměstnanosti cze
dc.subject uchazeč o zaměstnání cze
dc.subject region Chrudim cze
dc.subject labour market eng
dc.subject unemployment eng
dc.subject active employment policy eng
dc.subject job applicant eng
dc.subject the region of Chrudim eng
dc.title Aktivní politika zaměstnanosti v České republice cze
dc.title.alternative Active Employment Policy in the Czech Republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Panák, Miroslav cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with using of tools of active employment policy while solving the unemployment in the Czech Republic. Its aim is to define and specifity particular tools within the state and to analyse the application and the influence of the mentioned tools on reducing unemployment in the region of Chrudim during the monitored period 2007 - 2009. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24624
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka odpovídala v průběhu obhajoby na následující otázky: Otázky vedoucího práce: 1. Vysvětlete pojem ?flexibilita trhu práce?. 2. Zhodnoťte váhu pozitivních a negativních aspektů jednotlivých nástrojů APZ využívaných Úřadem práce Chrudim při snižování nezaměstnanosti. Otázky oponenta: 1. Domníváte se, že současně používané nástroje aktivní politiky vyhovují plně potřebám trhu práce? Pokud ne, jaké další nástroje by podle Vás bylo vhodné zavést a využívat? 2. Řeší současná aktivní politika dostatečně zaměstnanost ohrožených skupin na trhu práce - např. osob zdravotně znevýhodněných? Rozprava: Co nastane, když se budou snižovat prostředky z EU? cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account