Sběr dat ve zdravotnických zařízeních

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šotek, Karel cze
dc.contributor.author Novotný, Miloš
dc.date.accessioned 2011-07-11T18:20:25Z
dc.date.available 2011-07-11T18:20:25Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39055
dc.description.abstract Práce řeší sběr dat ve zdravotnickém zařízení, software pomůže sestrám při sběru dat o pacientech. Dále ke kontrole vložených údajů, přidávání diagnóz pacientům s různým věkovým rozsahem. Vytvoření webové aplikace postavené na databázi. Případné umístění webových stránek na neplacený hosting. cze
dc.format 46 s. cze
dc.format.extent 1799625 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od roku 2012 cze
dc.subject diagnózy cze
dc.subject MySQL cze
dc.subject PHP cze
dc.subject data cze
dc.subject zdravotní sestry cze
dc.subject administrátoři cze
dc.subject registrace cze
dc.subject výpisy cze
dc.subject diagnoses eng
dc.subject MySQL eng
dc.subject PHP eng
dc.subject data eng
dc.subject nurses eng
dc.subject administrators eng
dc.subject extracts eng
dc.subject registrations eng
dc.title Sběr dat ve zdravotnických zařízeních cze
dc.title.alternative Data collection in health facilities eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The work deals with the collection of data in medical devices, the software will help nurses to collect data on patients. In addition tocontrol of data, adding a diagnosis in patients with different ageranges. Creating Web-based applications on the database. Any Web site locations to unpaid hosting. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D24838
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem bakalářské práce bylo vytvořit systém zabezpečující sběr dat ve zdravotnickém zařízení a jejich využití k vyhodnocení diagnóz pacientů. Dle vedoucího bylo zadání práce zaměřeno poměrně široce na sběr dat ve zdravotnickém zařízení a na jejich další využití, což není vůbec jednoduchá záležitost s ohledem na značně složité uživatelské prostředí. Vytvoření webové aplikace proto s vhodně sestavenou databází tuto situaci může zjednodušit. Zjednodušená forma sběru dat umožňuje ukládat data o pacientech a připravit je k dalšímu použití. Uživatelský projekt na úrovni bakalářské práce naplnil požadavky na jeho rozsah i obsah. Pro jeho praktické uplatnění by bylo přirozeně třeba další aktivity, které by respektovaly především požadavky koncového uživatele podle konkrétní profese. Za základ pro další práce jej lze považovat. K předložené bakalářské práci byla řada věcných připomínek a výhrad členů komise. Bakalářská práce byla ohodnocena klasifikačním stupněm velmi dobře minus. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account