Volání nativního kódu z javovské aplikace pomocí JNI

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilar, Zdeněk cze
dc.contributor.author Žampach, Jan
dc.date.accessioned 2011-07-11T18:06:15Z
dc.date.available 2011-07-11T18:06:15Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39016
dc.description.abstract Práce se věnuje možnostem využití rozhraní JNI při vývoji aplikací, shrnuje výhody a nevýhody použití. Hodnotí JNI z hlediska rychlosti, použitelnosti, přenositelnosti a bezpečnosti oproti jiným technikám programování. V práci je popsán postup při tvorbě aplikace, která využívá nativní dynamickou knihovnu. Na závěr práce je zhodnoceno další možné využití JNI v praxi. cze
dc.format 45 s. cze
dc.format.extent 2097723 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject JNI cze
dc.subject JVM cze
dc.subject Java cze
dc.subject nativní kód cze
dc.subject dynamická knihovna cze
dc.subject JNI eng
dc.subject JVM eng
dc.subject Java eng
dc.subject native eng
dc.subject dynamic library eng
dc.title Volání nativního kódu z javovské aplikace pomocí JNI cze
dc.title.alternative Native code call from Java application using JNI eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The work deals with the possibility of using JNI interface in applications development, summarizes the advantages and disadvantages of implementation. Evaluates JNI in terms of speed, usability, portability and security compared to other programming techniques. The practice part describes how to create an application that uses a native dynamic library. There is other potential of use JNI in practice, reviewed at the conclusion of work. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D24817
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Bakalářská práce byla vypracována na výborné úrovni. Rovněž odpovědi na otázky odpovídají celkovému hodnocení výborně mínus. Dle vedoucího práce sahá problematika práce nad rámec bakalářského studia, autor prokázal dobrý samostatný přístup. Práce byla navržena komisí pro státní závěrečnou zkoušku na Cenu děkana. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account