Srovnání elektřiny a plynu jakožto energetických zdrojů vytápění rodinného domu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Martin cze
dc.contributor.author Brousilová, Petra
dc.date.accessioned 2011-07-11T17:48:25Z
dc.date.available 2011-07-11T17:48:25Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38967
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou vytápění rodinného domu elektrickou energií a zemním plynem. Na základě této analýzy dochází k posouzení, které varianty vytápění jsou vhodnější pro rodinný dům z hlediska návratnosti investic nebo z hlediska nízkých počátečních nákladů. Dále jsou porovnány ceny jednotek elektrické energie a plynu v čase. cze
dc.format 47 s. cze
dc.format.extent 1565232 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject elektrická energie cze
dc.subject náklady cze
dc.subject tepelná čerpadla cze
dc.subject zemní plyn cze
dc.subject vytápění cze
dc.subject rodinné domy cze
dc.subject elektrical energy eng
dc.subject costs eng
dc.subject heat pumps eng
dc.subject natural gas eng
dc.subject heating eng
dc.subject family houses eng
dc.title Srovnání elektřiny a plynu jakožto energetických zdrojů vytápění rodinného domu cze
dc.title.alternative Comparison of Electricity and Gas as Energy Sources Heating a Family House eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The main focus of this work is to analyze heating the family house for elektrical energy and natural gas. On the basis of this analysis is to assess which options are preferable to heat the family house in terms of return on investment or in terms of low initial cost. Author also inter-prets comparison of prices units elektricity and gas in time. eng
dc.description.department Ústav matematiky cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24756
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka obhajovala svoji bakalářskou práci na téma Srovnání elektřiny a plynu jakožto energetických zdrojů vytápění rodinného domu. Studentka zprvu vysvětlila problematiku vytápění pomocí a elektřiny. Dále se studentka zabývala porovnáním konkrétních variant výtápění a následně na základě výsledků definovala závěry. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account