Tvůrčí postupy v cestopisných reportážích Egona Erwina Kische

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bartůňková, Jana cze
dc.contributor.author Hartmanová, Pavla
dc.date.accessioned 2011-07-11T17:46:16Z
dc.date.available 2011-07-11T17:46:16Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38960
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem "Tvůrčí postupy v cestopisných reportážích Egona Erwina Kische" se zabývá stylistickým rozborem dvou cestopisných knih, Caři, popi, bolševici a Americký ráj. Převážná část práce je zaměřena na rozbor jednotlivých textů. Kapitoly se věnují tematické rovině, tektonické výstavbě a také expresivitě slohu Egona Erwina Kische. Práce obě knihy porovnává, snaží se najít jejich speciifika, ale i shodné prvky, které se v knihách opakují a daly be se označit za charakteristické rysy autorova slohu. Práce se snaží odpovědět na dvě otázky. Proč má stále Egon Erwin Kisch tolik čtenářů a z jakého důvodu je citován na katedrách žurnalistiky? cze
dc.format 76 s. cze
dc.format.extent 1362085 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Kisch, Egon Erwin cze
dc.subject cestopisy cze
dc.subject reportáže cze
dc.subject cestopisné reportáže cze
dc.subject stylistický rozbor cze
dc.subject reportage eng
dc.subject travel eng
dc.subject traveller´s reportage eng
dc.subject stylistic analysis eng
dc.title Tvůrčí postupy v cestopisných reportážích Egona Erwina Kische cze
dc.title.alternative Creatives Methods in Traveler Reportages by Egon Erwin Kisch eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Poslední, Petr cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The name of my bachelor thesis is: "Creatives Methods in Travelers Reportages of Egon Erwin Kisch". This work deals with stylistic analysis of two travel books - Tzars, Popes, Bolsheviks and American Paradise. The work is focused predominantly on the analysis of individual texts. The chapters are concerned with thematic level, tectonic construction and expressive style of Egon Erwin Kisch. This work compares both books,trying to find their specifics, as well as the same elements, which are repeated in both books,and could be described as the characteristic features of the author´s style. This bachelor thesis is trying to answer two important questions: Why does Egon Erwin Kisch still have so many readers and why is quoted in the department of journalism? eng
dc.description.department Katedra literární kultury a slavistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D23982
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account