Návrh opatření vedoucích ke zklidnění automobilové dopravy v Náchodě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela
dc.contributor.author Kuba, Martin
dc.date.accessioned 2011-07-11T17:42:09Z
dc.date.available 2011-07-11T17:42:09Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38953
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu dopravy na území města, dále pak navržením a zhodnocením několika alternativních opatření, která by měla vést k částečnému zklidnění automobilové dopravy na nejvytíženější ulici v Náchodě. cze
dc.format 57 s.
dc.format.extent 3510888 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Náchod cze
dc.subject automobilová doprava cze
dc.subject kongesce dopravy cze
dc.subject organizace dopravy cze
dc.subject okružní křižovatky cze
dc.subject automobile transport eng
dc.subject traffic congestion eng
dc.subject organization of transport eng
dc.subject roundabouts eng
dc.title Návrh opatření vedoucích ke zklidnění automobilové dopravy v Náchodě cze
dc.title.alternative Proposal of measures pointing to modulation of automobile transport in Náchod eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sršeň, Jan
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This thesis deals with analysis of current transport, propositioning and evaluating of several alternative measures, which should lead to modulation of automobile transport on the busiest street in Nachod. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23923
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl otázky členů zkušební komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account