Správní řízení a projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v praxi ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Závurka, Milan cze
dc.contributor.author Seidel, Petr
dc.date.accessioned 2011-07-11T17:19:49Z
dc.date.available 2011-07-11T17:19:49Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38899
dc.description.abstract V mé bakalářské práci jsem se zabýval problematikou správního řízení a projednáváním přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v praxi ČR. Bakalářská práce je rozvržena do dvou částí. První část se zabývá správním řízením v obecné části, vycházející zejména z legislativního předpisu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Druhá část bakalářské práce se věnuje projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti na pozemních komunikacích v praxi ČR, doplněné o rozbor jednotlivých dopravních přestupků vč. jednotlivých sankcí, tak jak jsou uvedeny v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. cze
dc.format 62 s. cze
dc.format.extent 1705190 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject správní řízení cze
dc.subject opravné prostředky cze
dc.subject dopravní přestupky cze
dc.subject bezpečnost provozu cze
dc.subject pozemní komunikace cze
dc.subject mladiství cze
dc.subject příkazní řízení cze
dc.subject blokové řízení cze
dc.subject trestní zákon cze
dc.subject bodový systém cze
dc.subject administrative procedures eng
dc.subject judicial remedies eng
dc.subject traffic violations eng
dc.subject youthful eng
dc.subject resulation of offence eng
dc.subject mandatary operating eng
dc.subject block operating eng
dc.subject suggestion violations eng
dc.subject criminal law eng
dc.subject dotted of systhem eng
dc.title Správní řízení a projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v praxi ČR cze
dc.title.alternative Administrative procedures and hearing of offences against safety and fluent traffic flow on roads in the Czech Republic´s practice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated In my bachelor work I employed oneself in problems of administrative procedures and hearing of offences against safety and fluent trafic flow on rouds in the Czech republic´s practice. Bachelor work have two parts. The first parts employes onself in administrative procedures in general section, coming up legislative act of number 500/2004 Sb., administrative order, in a word of later rules.. The sekond part of bachelor work attend tohearing of offences against safety and fluent trafic flow on rouds in the Czech republic´s practice, amended about analysis single of traffic violations including individual sanction, which are in act of number 200/1990 Sb., about offences, in a word of later rules. eng
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24400
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Student odpovídal na tuto otázku: 1) V minulosti dopravní přestupky projednávaly dopravní inspektoráty Policie ČR. Domníváte se, zda by nebylo vhodné formou změny zákonné úpravy se ktomuto stavu vrátit s ohledem na to, že orgány policie zpravidla měly bližší praktické znalosti o této problematice, či nikoliv? Prosím o podrobnější zdůvodnění pozitivního či negativního stanoviska. cze
dc.date.embargo 2011-1-1 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account