Využití fotovoltaických článků k přímému napájení železničních vozidel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doleček, Radovan
dc.contributor.author Tichý, Jaroslav
dc.date.accessioned 2011-07-11T17:17:43Z
dc.date.available 2011-07-11T17:17:43Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38892
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou návrhu železničního vozidla přímo napájeného fotovoltaickými panely. V práci je obsažen popis základních vlastností slunečního záření a fotovoltaických panelů, včetně přehledu vybraných technologií výroby fotovoltaických panelů. Hlavním výstupem práce je projekční studie vozidla s přímým solárním zdrojem elektrické energie. Vozidlo je poháněno synchronním motorem s permanentními magnety. cze
dc.format 102 s.
dc.format.extent 3043846 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject fotovoltaický panel cze
dc.subject přímé napájení cze
dc.subject synchronní motor s permanentními magnety cze
dc.subject jízdní odpory cze
dc.subject sluneční záření cze
dc.subject photovoltaic panel eng
dc.subject direct power supply eng
dc.subject synchronous motor with permanent magnets eng
dc.subject driving resistance eng
dc.subject solar radiation eng
dc.title Využití fotovoltaických článků k přímému napájení železničních vozidel cze
dc.title.alternative Use of photovoltaic cells as a direct power supply of railway vehicles cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šimánek, Jiří
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This thesis deals with problems of railway vehicle with directly powered by photovoltaic panels. The work included a description of the basic properties of solar radiation and solar modules including an overview of selected technologies for the production of photovoltaic panels. The main output of this work is a design study of a vehicle with a direct solar power supply of electrical power. The vehicle is driven by synchronous motor with permanent magnets. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura-Elektrotechnická zařízení cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D24215
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account