Akutní infarkt myokardu v přednemocniční péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kvasnička, Jiří cze
dc.contributor.author Vraný, Michal
dc.date.accessioned 2011-07-11T16:52:29Z
dc.date.available 2011-07-11T16:52:29Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38818
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je problematika akutního infarktu myokardu v přednemocniční péči a jednotlivé časové intervaly přednemocniční péče u pacientů s touto diagnózou. V teoretické části zmiňuji nejčastější příčiny, subjektivní a objektivní příznaky onemocnění, jeho diagnostiku a léčbu v podmínkách přednemocniční péče a jednotlivé časové intervaly dle doporučení české kardiologické společnosti, dále rozhodovací schéma transportu a komplikace infarktu myokardu. Výzkumná část prováděná pomocí dotazníku byla zaměřena především na srovnání jednotlivých časových intervalů a jejich ovlivnění osobnostními, medicínskými a jinými faktory a jejich srovnání se zahraniční literaturou. cze
dc.format 71 s. cze
dc.format.extent 2748179 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject akutní infarkt myokardu cze
dc.subject záchranná služba cze
dc.subject přednemocniční péče cze
dc.subject časové intervaly cze
dc.subject EKG cze
dc.subject acute myocardial infarction eng
dc.subject emergency medical service eng
dc.subject prehospital care eng
dc.subject time intervals eng
dc.subject ECG eng
dc.title Akutní infarkt myokardu v přednemocniční péči cze
dc.title.alternative Acute myocardial infarction in prehospital care eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Doležalová, Barbora cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The subject of this bachelor thesis are the time intervals of the prehospital care in patiens with acute STE myocardial infarction. In theoretical part, causes, symptoms and sign of acute myocardial infarction and recommendations for the prehospital care-as started by the guidelines of the Czech Society of Cardiology-are pointed out. Moreover, a transport decision scheme in patient with acute myocardial infarction and possible complications during the transport are discoussed. The investigational part of the work, based on data obtained by a questionare, is focused on analysis of different factors that are supposed to influence the main prehospital time intervals and comparing our own data with literature. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D25302
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: Ve zkumaném oboru jste zjistil, že agenti, kteří již prodělali akutní IM v minulosti, volali ZZS dříve než ti, kteří dostali IM poprvé. V zahraničním studiích tomu bylo naopak. Jak si tuto skutečnost vysvětlujete? Došel jste k závěru, že je důležité zkrátit dobu "bolest-telefon". Jaké prostředky by mohly vést k tomuto cíli? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account