Logistika vratných obalů ve firmě MD Logistika, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bártová, Petra
dc.contributor.advisor vratné obaly cze
dc.contributor.author Zadina, Tomáš
dc.date.accessioned 2011-07-11T16:47:51Z
dc.date.available 2011-07-11T16:47:51Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38803
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá logistikou vratných obalů ve firmě MD logistika, a.s. V teoretické části je vymezena reverzní logistika dle dostupné literatury. V další části práce jsou analyzovány problémové oblasti ve společnosti. Závěr bakalářské práce je věnován návrhům řešení, které by měly odstranit zjištěné nedostatky, plynoucí z analýzy. Cílem bakalářské práce je navrhnout řešení zjištěných nedostatků pro firmu MD logistika, a.s. cze
dc.format 54 s.
dc.format.extent 2110498 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject logistika cze
dc.subject logistics eng
dc.subject reverzní logistika cze
dc.subject palety cze
dc.subject manipulační práce cze
dc.subject materiálové toky cze
dc.subject reverse logistics eng
dc.subject returnable containers eng
dc.subject pallets eng
dc.subject handling eng
dc.subject material flow eng
dc.title Logistika vratných obalů ve firmě MD Logistika, a.s. cze
dc.title.alternative Logistics of returnable containers in the company MD Logistika, a.s. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the logistics of returnable packaging in the company MD Logistika, a.s. The theoretical part is determined by reverse logistics in literature. The next section is analyzes the problem in society. Conclusion of this work is devoted to proposals for solutions, which should eliminate the shortcomings arising from the analysis. The aim of this bachelor thesis is to propose solutions to the shortcomings in the company MD Logistika, a.s. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D24245
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account