Plánování výroby v podniku fotochemického průmyslu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machač, Otakar
dc.contributor.author Horecký, David
dc.date.accessioned 2011-06-01T13:35:51Z
dc.date.available 2011-06-01T13:35:51Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38764
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá operativním plánováním výroby v podniku fotochemického průmyslu.. V teoretické části popisuje různé přístupy a technologie plánování včetně problémů, které jsou s plánováním výroby spojeny. Pozornost je věnována také specifickým modelům pro optimalizaci výrobního plánování z oblasti kvantitativních metod a operačního výzkumu. Součástí práce je také pojednání o úloze informačních systémů pro plánování výroby. V praktické části je popsána výroba společnosti FOMA BOHEMIA spol. s r. o., je analyzován dosavadní způsob zpracování objednávek, předvídání poptávky a konstrukce operativního plánu výroby podniku. V závěru jsou formulovány některé návrhy na zlepšení systému plánování výroby v podniku. cze
dc.format 48 s. cze
dc.format.extent 1193138 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject operativní plánování výroby cze
dc.subject matematické modely cze
dc.subject informační systémy cze
dc.subject časový rozpis výrobních úkolů cze
dc.subject řezné plány cze
dc.subject předvídání poptávky cze
dc.subject stanovení úrovně zásob cze
dc.subject operative planning of production eng
dc.subject mathematical models eng
dc.subject information technology eng
dc.subject schedule of production tasks eng
dc.subject cutting plans eng
dc.subject demand forecasting eng
dc.subject determining stock levels eng
dc.title Plánování výroby v podniku fotochemického průmyslu cze
dc.title.alternative Production planning in a company of photochemical industry cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Puhlovský, Jindřich
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This thesis analyzes the issue of operative production planning in a company that operates in the photochemical industry. The theoretical part describes various approaches and technologies of planning, taking into account also problems that are connected to the production planning itself. Close attention is given also to specific models that are used for the optimalization of production planning in the field of quantitative methods and operational research. The thesis also explores the role of production planning information systems. The practical part describes the manufacturing process in FOMA BOHEMIA Ltd. The actual order processing, the forecasting of demand and the construction of the operative production plan are being analyzed in depth. The final part of the thesis then formulates individual suggestions for possible improvements of the production process in the company. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D26639
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Vyjmenujte hlavní problémy související s plánováním výroby, o kterých jste slyšel při teoretickém studiu a setkal jste se s nimi při řešení této diplomové práce ve Fomě. Navrhl jste nějaká opatření k předpovědi poptávky pro tuzemský trh? Zabýval jste se touto problematikou? Je vhodná metoda extrapolace časových řad? Co je to fiktivní objednávka? Vyjmenujte výhody a nevýhody výroby na sklad a výroby na zakázku. Co je podle Vás signální stav zásob? K čemu vlastně slouží? Co to pro tu firmu znamená? Co znamená koeficient 1,44, který v práci uvádíte? Uvádíte, že je tam nemožná predikce prodejů? Můžete mi to vysvětlit? Otázky byly všechny odpovězeny. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account