Příprava a charakterizace bazických katalyzátorů na bázi draslíku a Mg-Al hydrotalcitů pro transesterifikaci rostlinných olejů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Martin cze
dc.contributor.author Sztefek, Grzegorz
dc.date.accessioned 2011-06-01T13:20:06Z
dc.date.available 2011-06-01T13:20:06Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38726
dc.description.abstract Tato práce popisuje přípravu a charakterizace bazických katalyzátorů na bázi draslíku a Mg-Al hydrtalcitů. Katalyzátory byly charakterizovány různými metodami: XRD, SEM, FTIR a další. Aktivita katalyzátorů byla studována v transesterifikační reakci rostlinného oleje. cze
dc.format 69 s. (82 620 znaků) cze
dc.format.extent 1472532 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject hydrotalcit cze
dc.subject draselné katalyzátory cze
dc.subject charakterizace cze
dc.subject transesterifikace cze
dc.subject hydrotalcite eng
dc.subject potassium catalysts eng
dc.subject characterization eng
dc.subject transesterification eng
dc.title Příprava a charakterizace bazických katalyzátorů na bázi draslíku a Mg-Al hydrotalcitů pro transesterifikaci rostlinných olejů cze
dc.title.alternative The preparation and characterization of basic catalysts on the base of potassium and Mg-Al hydrotalcists for transesterification of vegetable oils cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Obalová, Lucie cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This work describes preparation and chracterization of basic potassium and Mg-Al hydrotalcite-like catalysts. Catalysts were characterized using methods such as XRD, SEM, FTIR etc. Catalyst activity was studied using transesterification reaction of vegetable oil. cze
dc.description.department Katedra fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Technická fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Kandidát stručně seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Následně odpověděl na připomínky a dotazy oponenta a členů komise. Otázka 1: 1) doc. Bulánek - Jak byla měřena IČ spektra zkoumaných materiálů? 2) doc. Skopal - Jak byla měřena bazicita katalyzátoru? 3) - " - Jaké jsou požadavky na bazicitu pro danou reakci? 4) doc. Bulánek - Proč. se příprava provádí z hydrotalacitu? cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account