Živnostenská společenstva na Náchodsku v první polovině 20. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jiránek, Tomáš
dc.contributor.author Musilová, Petra
dc.date.accessioned 2011-06-01T13:17:04Z
dc.date.available 2011-06-01T13:17:04Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38717
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vybranými živnostenskými společenstvy na Náchodsku v první polovině 20. století. Jedná se konkrétně o živnostenské společenstvo holičů, kadeřníků a vlásenkářů a společenstvo cukrářů a perníkářů. Úvodní část je zaměřena na historii Náchoda a obecný vývoj živnostenských společenstev. Následně je popsána historie jednotlivých živnostenských společenstev. Práce se zaměřuje především na otázku každodenního života společenstev, odborné přípravy učňů a vzdělávání jejich členů. cze
dc.format 62 s. cze
dc.format.extent 4921957 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Náchod cze
dc.subject 20. století cze
dc.subject živnostenská společenstva cze
dc.subject holiči cze
dc.subject cukráři cze
dc.subject živnosti cze
dc.subject řemesla cze
dc.subject 20th century eng
dc.subject trade associations eng
dc.subject barbers eng
dc.subject confectioners eng
dc.subject crafts eng
dc.subject trades eng
dc.title Živnostenská společenstva na Náchodsku v první polovině 20. století cze
dc.title.alternative Trade Associations in the Region of Náchod in the first Half of 20 century eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Macková, Marie
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with two particular trade associations of the Náchod region in the first half of 20th century. These are namely the trade association of barbers, hair-dressers and wig - makers and association of confectioners and gingerbread makers. The opening part of the work concerns with the history of Náchod and general development of trade associations. Further it describes the history of particular associations. The work concentrates especially on the everyday life of the associations, training of apprentices and education of their members. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D23976
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account