Analýza tenzidů pomocí vícerozměrných separačních technik

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fischer, Jan
dc.contributor.author Samková, Libuše
dc.date.accessioned 2011-06-01T13:04:06Z
dc.date.available 2011-06-01T13:04:06Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38680
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo vyvinout dvourozměrnou separační techniku pro analýzu neionických tenzidů. Separace byla uskutečněna kombinací HPLC a CZE pomocí automatického off-line spojení. První část diplomové práce byla zaměřena na optimalizaci chromatografické separace neionických tenzidů v systémech s obrácenými fázemi a s využitím isokratické eluce. Další část diplomové práce byla zaměřena na optimalizaci podmínek elektroforetické separace vybraných tenzidů v nemodifikované a v modifikované kapiláře pokryté lineárním polyakrylamidem. V závěrečné části práce byly analyzovány neionické tenzidy pomocí kombinace optimalizovaných metod vysokoúčinné kapalinové chromatografie a kapilární zónové elektroforézy. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 3287042 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od roku 2021 cze
dc.subject 2-D separace cze
dc.subject LC-CE cze
dc.subject HPLC cze
dc.subject CZE cze
dc.subject neionické tenzidy cze
dc.subject 2-D separation eng
dc.subject LC-CE eng
dc.subject HPLC eng
dc.subject CZE eng
dc.subject nonionic surfactants eng
dc.title Analýza tenzidů pomocí vícerozměrných separačních technik cze
dc.title.alternative Analysis of surfactants by multidimensional separation techniques eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Staněk, Václav
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The goal of the thesis was to develop the two-dimensional separation technique for analysis of nonionic surfactants. Separation was realized by combination of HPLC and CZE using automated off-line connection. The first part of the thesis was focused on the optimization of separation conditions of nonionic surfactants using reversed phases HPLC with isocratic elution. The next part of the thesis was focused on the optimization of separation conditions of selected surfactants using CZE in the unmodified capillary and modified capillary coated with linear polyacrylamide. Finally, nonionic surfactants were analyzed using combination of optimized methods of high performance liquid chromatography and capillary zone electrophoresis. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D23799
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s výsledky své diplomové práce a odpověděla na dotazy oponenta i členů komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account