Stanovení deoxynivalenolu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bajerová, Petra
dc.contributor.author Boublíková, Veronika
dc.date.accessioned 2011-06-01T12:46:07Z
dc.date.available 2011-06-01T12:46:07Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38639
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je stanovení deoxynivalenolu ve vzorcích obilí metodou HPLC/UV/MS. Práce se zabývá stanovením DONu v reálných vzorcích, vlastní úpravou vzorku před analýzou, a to zejména extrakcí a čištěním s pouţitím imunoafinitní kolonky. Součástí práce bylo nalezení optimálních podmínek pro metodu HPLC, stanovení účinnosti imunoafinitních kolonek a určení limitů kvantifikace při pouţití UV a MS detektoru. cze
dc.format 66 s. cze
dc.format.extent 1749257 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject deoxynivalenol cze
dc.subject extrakce cze
dc.subject HPLC/UV/MS cze
dc.subject deoxynivalenol eng
dc.subject extraction eng
dc.subject HPLC/UV/MS eng
dc.title Stanovení deoxynivalenolu cze
dc.title.alternative Determination of deoxynivalenol eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Malíř, František
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The target of this thesis is determination of Deoxynivalenol in cereals by method HPLC/UV/MS. Thesis deals not only with determination of DON in real samples, as well as treatment of the sample before analysis, especially extraction and purification using immunoaffinity columns. Part of the study was to find optimal conditions for HPLC, determining effectiveness of immunoaffinity columns and detection limit by using UV and MS detectors. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D23700
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1) Prezentace výsledků diplomové práce 2) Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce 3) Diplomantka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k diplomové práce cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account