Dopravní obslužnost města Havlíčkův Brod veřejnou osobní dopravou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef
dc.contributor.author Šafr, Martin Theodore
dc.date.accessioned 2011-03-21T14:11:13Z
dc.date.available 2011-03-21T14:11:13Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38383
dc.description.abstract Práce se zabývá dopravní obslužností města Havlíčkův Brod veřejnou osobní dopravou. Analyzuje systém městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy ve městě. Navrhuje změny v městské hromadné dopravě a veřejné linkové dopravě tak, aby se oba systémy lépe doplňovaly. cze
dc.format 57 s. cze
dc.format.extent 2390253 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Veřejná doprava cze
dc.subject městská hromadná doprava cze
dc.subject veřejná linková doprava cze
dc.subject IDS cze
dc.subject Havlíčkův Brod cze
dc.subject Public transport eng
dc.subject urban public transport eng
dc.subject regional public transport eng
dc.subject integrated transport system eng
dc.title Dopravní obslužnost města Havlíčkův Brod veřejnou osobní dopravou cze
dc.title.alternative Public passenger transport service in the town of Havlickuv Brod eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated Thesis deals with the public passenger transport service in the town of Havlíčkův Brod. It analyses its present state and comes up with a proposal of changes to the present system in order to make it more efficient by rescheduling the urban bus services and coordinating the urban and regional bus services. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23417
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl otázky členů zkušební komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account