Teaching Grammar

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reimannová, Irena
dc.contributor.author Bareš, Jaroslav
dc.date.accessioned 2011-03-21T14:08:16Z
dc.date.available 2011-03-21T14:08:16Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38374
dc.description.abstract Diplomová práce Vyučování gramatiky ve své teoretické části seznamuje čtenáře s problematikou výuky anglického jazyka v historické perspektivě, s metodami, které představovaly určující myšlenkové proudy v daných historických obdobích, a s vývojem výuky gramatiky v těchto obdobích. Dále se v teoretické části zabývá teoriemi týkajícími se kontrastivního přístupu a teoretickými aspekty akčního výzkumu. Praktickou část tvoří akční výzkum, výběr gramatických prostředků podrobených výzkumu a přehled sběru dat a jejich vyhodnocení. Rovněž je tu představen postup výkladu vybraných gramatických jevů a zvolené transfery pro využití kontrastivního přístupu při jejich předávání studentům. Práce vyhodnocuje získaná data a výsledky dosaženého akčního výzkumu. cze
dc.format 87 s. cze
dc.format.extent 601727 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject akční výzkum cze
dc.subject kontrastivní přístup cze
dc.subject jazykové vzdělávání cze
dc.subject teorie jazyka cze
dc.subject anglický jazyk cze
dc.subject action research eng
dc.subject contrastive approach eng
dc.subject language education eng
dc.subject theory of language eng
dc.subject English language eng
dc.title Teaching Grammar eng
dc.title.alternative Vyučování gramatiky cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Černá, Monika
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated Annotation The diploma thesis Teaching grammar informs the reader in its theoretical part of the issues of teaching grammar in historical perspective, of the methods representing the determining trains of thoughts in particular historical periods, and with the development of teaching grammar in these periods. Furthermore, the theoretical part focuses on the theories relating to contrastive approach and on the theoretical aspects of an action research. The practical part consits of the actual action research, the selection of grammar elements subject to the research and the data collection and their analysis. There is also explained a process of presenting the selected grammar issues and the transfers chosen to be used in the contrastive approach in a course of presenting the grammar elements to the students. The thesis evaluates the data acquired and the results of the completed action research. eng
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D23496
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account