Mapování současných materiálových toků a návrh optimalizace ve firmě CZ LOKO, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Průša, Petr cze
dc.contributor.author Roubínová, Michaela
dc.date.accessioned 2011-03-21T13:58:23Z
dc.date.available 2011-03-21T13:58:23Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38355
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku materiálových toků ve firmě CZ LOKO, a.s. Úkolem bylo zmapovat současný stav a navrhnout optimalizaci těchto toků. cze
dc.format 71 s. cze
dc.format.extent 4321971 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od roku 2020 cze
dc.subject materiálový tok cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject přidaná hodnota cze
dc.subject hnací vozidlo cze
dc.subject demontáž cze
dc.subject material flow eng
dc.subject optimization eng
dc.subject value addend eng
dc.subject locomotive eng
dc.subject demounting eng
dc.title Mapování současných materiálových toků a návrh optimalizace ve firmě CZ LOKO, a.s. cze
dc.title.alternative Mapping of the current material flow and design optimization in the firm CZ Loko eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zrůstová, Markéta cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The work focuses on issues of material flows in the company CZ LOKO, a.s. The task was to map the current situation and propose optimization of these flows. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23464 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account