Stanovení základní procesní mapy organizace a návrh její optimalizace ve firmě CZ LOKO, a.s., provozovna Česká Třebová

Show simple item record

dc.contributor.advisor Průša, Petr cze
dc.contributor.author Trsková, Jana
dc.date.accessioned 2011-03-21T13:57:46Z
dc.date.available 2011-03-21T13:57:46Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38353
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na procesy, jejich řízení a mapování. Zadavatelem práce je CZ LOKO, a.s., provozovna Česká Třebová, jehož hlavním předmětem činonsti je výroba, oprava a modernizace drážních hnacích vozidel. cílem této diplomové práce je navrhnout procesní mapu, zmapovat kritická místa a navrhnout její optimalizaci. cze
dc.format 76 s. cze
dc.format.extent 1519930 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Procesní řízení cze
dc.subject procesní mapa cze
dc.subject organizačbí struktura cze
dc.subject opravárenský proces cze
dc.subject Process management eng
dc.subject process map eng
dc.subject organization chart eng
dc.subject repair process eng
dc.title Stanovení základní procesní mapy organizace a návrh její optimalizace ve firmě CZ LOKO, a.s., provozovna Česká Třebová cze
dc.title.alternative The determination of basic process map in CZ LOKO, establishment Česká Třebová and its optimization proposals eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zrůstová, Markéta cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This dissertation is concentrated on processe and their control and monitoring. The dissertation ordering party is CZ LOKO, a.s., establishment in Česká Třebová, whose main line of business is the production, reparation and modernization of raiway propelling vehicles. The target is to propose a process map, monitor the critical points and suggest their optimazation. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23467 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázala diplomantka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky oponenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account