Problematika polychromie na kameni a její restaurování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Alt, Jaroslav J.
dc.contributor.author Třesohlavá, Magdalena
dc.date.accessioned 2011-02-02T12:58:46Z
dc.date.available 2011-02-02T12:58:46Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38163
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou povrchových malířských úprav na kamenosochařských dílech umístěných v exteriéru. V první části jsou popsány techniky a historický vývoj povrchových úprav. Dále se práce soustředí na památky tohoto typu nacházející se na našem území, kterými jsou především pískovcové sochy se stopami po olejových nátěrech. Práce se zabývá problematikou degradace těchto povrchových úprav a možnostmi jejich restaurování. Nejprve je popsán historický vývoj péče o tato díla a na závěr jsou uvedeny současné možnosti a metody uplatňované při jejich restaurování. cze
dc.format 110 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation <a href="http://hdl.handle.net/10195/38164">Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře Kostela sv. Martina v obci Sankt Martin (Dolní Rakousko)</a>
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject konzervace cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject sochy cze
dc.subject kámen cze
dc.subject polychromie cze
dc.subject památková péče cze
dc.subject conservation eng
dc.subject restoration eng
dc.subject sculpture eng
dc.subject stone eng
dc.subject polychromy eng
dc.subject care of historical monuments eng
dc.title Problematika polychromie na kameni a její restaurování cze
dc.title.alternative Problems of a polychromy on stone sculptures and its restoration eng
dc.type diplomová práce teoretická cze
dc.contributor.referee Kaše, Jiří
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the issues of surface paint layer of sculpture objects placed in the exteriors. The first part of the thesis describes techniques and historical development of surface coatings. The work then focuses on monuments of that type located in our country. These are mainly sandstone sculptures with fragments of oil coatings. The thesis also focuses on degradation of the surface paint layers with the possibilities of their restoration. In the first place the thesis focuses on historical development of the maintenance of these monuments. The end of the thesis shows different methods and possibilities used for restoration today. eng
dc.description.department Katedra humanitních věd FR cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D23309
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account