Zákaldní charakteristika pískovců z regionálních zdrojů používaných na kamenické a sochařské práce v Litomyšli

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štaffen, Zdeněk
dc.contributor.author Hvězda, Daniel
dc.date.accessioned 2011-01-25T11:13:26Z
dc.date.available 2011-01-25T11:13:26Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38135
dc.description.abstract Tato práce pojednává o kamenech používaných v minulosti pro sochařské a kamenické účely v Litomyšli se zaměřením na pískovce. Obsahuje popis jednotlivých kamenů, jejich vlastností a u vybraných kusů petrologický průzkum. Regionální horniny jsou porovnávány s celorepublikově nejpoužívanějšími pískovci jako hořický, maletínský a božanovský. cze
dc.format 56 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation <a href="http://hdl.handle.net/10195/38136">Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého z obce Stráž pod Ralskem</a>
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Budislav cze
dc.subject kamenosochařství cze
dc.subject pískovec cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject sedimentární horniny cze
dc.subject stone sculpture eng
dc.subject sandstone eng
dc.subject restoration eng
dc.subject sedimentary rocks eng
dc.title Zákaldní charakteristika pískovců z regionálních zdrojů používaných na kamenické a sochařské práce v Litomyšli cze
dc.title.alternative Basic characteristics of sandstones from regional sources used in stone and sculpture in Litomysl eng
dc.type bakalářská práce teoretická cze
dc.contributor.referee Kotlík, Petr
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated This paper discusses the stones used in the past for the purpose of Sculpture in Litomysl focusing on sandstone. For the sake of individual stones, their properties and selected pieces of petrological research. Regional rocks are compared with the most widely used nationwide as Hořice sandstone, and maletínský Božanovský. eng
dc.description.department Katedra chemické technologie FR cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D23296
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account