Krizový management 2010

Krizový management 2010

 

<br><p>"Konference <b>Krizový management 2010</b> byla již desátým ročníkem této akce. Ve dnech 13. a 14. května 2010 ji tradičně pořádala Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice spolu s Institutem ochrany obyvatelstva MV GŘ HZS ČR, Lázně Bohdaneč a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, Praha. Záštitu nad jednáním převzal v roce 2010 náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzové plánování brigádní generál Ing. Miloš Svoboda. Konference byla koncipována jako setkání pracovníků teoretické, akademické a praktické sféry, zaměřené na interakci teorie a praxe. Ústředním tématem byla problematika vyhodnocování rizik. Konference zahrnovala čtyři bloky. První blok byl zaměřen na teoretické a praktické souvislosti vyhodnocování rizik při mimořádných událostech. Zaujalo vystoupení náměstka policejního prezidenta Policie ČR plk. Mgr. Ing. Ivana Bílka, který referoval o činnosti Policie ČR v IZS. Druhý blok se zabýval vybranými problémy a představením dosažených pokroků ve vyhodnocování rizik v HZS Moravskoslezského kraje s využitím technologie GIS. Druhý den pokračovala konference dvěma bloky na téma praxe vyhodnocování rizik v jihočeském a Pardubickém kraji a ve Zdravotnické záchranné službě. Představeny byly nestandardní technologie hašení požárů. Poslední blok byl věnován povodňovým rizikům. Hlavním smyslem setkání bylo předání nových teoretických i praktických poznatků se zaměřením na praktické aplikace." <i>(úvodní text sborníku)</i></p>

Recent Submissions