Y,C,Y-chelátující ligandy v chemii prvků 14. skupiny.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jambor, Roman
dc.contributor.author Novák, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-12-06T07:40:49Z
dc.date.available 2010-12-06T07:40:49Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37920
dc.description.abstract V rámci této bakalářské práce byla podrobně prostudována literatura na téma Y,C,Y-chelátující ligandy v chemii prvků 14. skupiny. Práce se zaměřuje hlavně na silany, silanoly a germanaté sloučeniny obsahující tento typ chelátujícího ligandu. cze
dc.format 44 s. cze
dc.format.extent 4852935 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject YCY-chelátující ligandy cze
dc.subject organosilany cze
dc.subject organosilanoly cze
dc.subject organogermanaté sloučeniny cze
dc.subject organogermaničité sloučeniny cze
dc.subject chelating ligands eng
dc.subject organometallics eng
dc.title Y,C,Y-chelátující ligandy v chemii prvků 14. skupiny. cze
dc.title.alternative Y,C,Y-chelating ligand in the chemistry of 14 group elements. cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated This bachelor work is about Y,C,Y-chelating ligands in the chemistry of the group 14 elements. cze
dc.description.department Katedra obecné a anorganické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27522
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Posluchač seznámil komisi se svojí bakalářskou prací. Dále reagoval na připomínky a zodpověděl otázky členů komise: Diskutujte pratkické využití studovaných látek. Jaké jsou skupenství připravených látek? Jaká je stabilita studovaných sloučenin na vzduchu? Jaká byla výtěžnost syntéz? cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account