Srovnání pojetí lásky v dialozích Symposion a Faidros

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hejduk, Tomáš
dc.contributor.author Kaplanová, Kristýna
dc.date.accessioned 2010-12-06T07:26:22Z
dc.date.available 2010-12-06T07:26:22Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37881
dc.description.abstract Práce rozebírá Sókratovo pojetí lásky v Platónových dialozích a věnuje se srovnání Sókratových názorů s názory jeho současníků.Celá problematika je též hodnocena z pohledu moderních myslitelů. cze
dc.format 36 s. cze
dc.format.extent 193024 bytes cze
dc.format.mimetype application/msword cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Sókratés cze
dc.subject Erós cze
dc.subject pojetí lásky cze
dc.subject dialogy cze
dc.subject Faidros eng
dc.subject Symposion eng
dc.subject conception of the love eng
dc.subject dialogues eng
dc.title Srovnání pojetí lásky v dialozích Symposion a Faidros cze
dc.title.alternative The relation between Platos Symposium and Phaedrus in Terms of Love eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Horák, Petr
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated The labour analyzes the Sokrates conception of the love in Plato´s dialogues and he puts brain to comparing Sokrates outlooks with his contemporary one. Whole problems is evaluated from the look of modern thinkers too. eng
dc.description.department Katedra religionistiky a filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D22894 cze
dc.identifier.signature D22894
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account