Vliv IDS na rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chlaň, Alexander
dc.contributor.author Bolková, Marcela
dc.date.accessioned 2010-12-01T10:45:46Z
dc.date.available 2010-12-01T10:45:46Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37828
dc.description.abstract Disertační práce je zaměřena na IDS a jeho vliv na rozvoj dopravní obslužnosti regionu. Nejprve je řešena otázka legislativy v oblasti IDS a veřejné dopravy, pak následuje analýza současného stavu veřejné dopravy v EU a v Česku. Zároveň je zde analyzován stav největších IDS na území ČR a uveden přehled dalších IDS respektive dopravních svazů v zahraničí. Dále je zhodnocen stav jednotlivých IDS a role železnice v těchto systémech. Před samotným zhodnocením vlivu IDS na rozvoj dopravní obslužnosti konkrétního regionu je navržen obecný postup, jak toto hodnocení provádět. cze
dc.format 105 s. cze
dc.format.extent 4358760 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject integrovaný dopravní systém cze
dc.subject region cze
dc.subject veřejná doprava cze
dc.subject legislativa cze
dc.subject dopravní obslužnost cze
dc.subject integrated transport system eng
dc.subject region eng
dc.subject public transport eng
dc.subject legislative eng
dc.subject transport services eng
dc.title Vliv IDS na rozvoj dopravní obslužnosti regionu cze
dc.title.alternative Influence of an integrated transport system on the development of transport service in a region eng
dc.type disertační práce cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated The dissertation work is focused on the influence of an integrated transport systems on the development of transport services in a region. At first the analysis of current state of legislative concerned to public transport and transport services is provided. Then follows the analysis of the state-of-art of ITS in the Czech Republic and EU. ITS in the Czech Republic and the position of railway transport in these systems are evaluated in the next part. Before the final evaluation of influence of ITS on development of transport services in the chosen region, the general methodology for it is proposed. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a management v dopravě a telekomunikacích cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23546
dc.thesis.degree-program Technika a technologie v dopravě a spojích cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account