Zhodnocení open source, freeware (shareware) produktů v oblasti CAD

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopecký, Zbyněk cze
dc.contributor.author Vrabec, Jaroslav
dc.date.accessioned 2010-10-01T17:12:00Z
dc.date.available 2010-10-01T17:12:00Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37594
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zhodnocením open source, freeware (shareware) produktů v oblasti CAD. V rámci této práce je hodnoceno více produktů, přičemž zaměření je profilováno na dva vybrané produkty. V praktických příkladech jsou porovnány tyto programy s komerčním softwarem od firmy Autodesk AutoCAD 2008. V praktické části této práce je vytvořena webová prezentace ve smyslu jednoduchého kurzu těchto programů. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 3176884 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject CAD cze
dc.subject Systém cze
dc.subject open source cze
dc.subject freeware cze
dc.subject shareware cze
dc.subject progeCAD cze
dc.subject System eng
dc.title Zhodnocení open source, freeware (shareware) produktů v oblasti CAD cze
dc.title.alternative Evaluation of open source, freeware (shareware) products in the area CAD eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor Thesis deals with evaluation of open source, freeware (shareware) products in CAD. In this work is valued more products, the focus is profiled in two selected products. In practical examples of these programs are compared with commercial software from Autodesk AutoCAD 2008. In the practical part of this work is a web presentation within the meaning of a single course of these programs. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D22961 cze
dc.identifier.signature D22961
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Vydařená bakalářská práce, hodnocena klasifikací výborně. Student pracoval samostatně a prokázal při zpracování přehled i výborné schopnosti nalézt vhodné řešení. V průběhu státní zkoušky se dobře orientoval v položených otázkách. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account