Komunikační systém pro servisní oddělení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rak, Josef cze
dc.contributor.author Kocourek, Martin
dc.date.accessioned 2010-10-01T16:07:53Z
dc.date.available 2010-10-01T16:07:53Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37441
dc.description.abstract Práce se zabývá způsoby komunikace servisního oddělení se zákazníkem (web, mobilní telefon, ...). Cílem teoretické části bude srovnat možnosti komunikace a zhodnotit současné komunikační systémy z hlediska efektivnosti komunikace a zabezpečení. Cílem práce bude vytvoření webové aplikace, s využitím databázového systému pro evidenci servisních oprav s možností generování opravenek a servisních listů. Zákazník se bude moci různými způsoby dotázat na stav své zakázky. cze
dc.format 45 s. cze
dc.format.extent 6622781 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Intranet cze
dc.subject servisní oddělení cze
dc.subject Webová aplikace cze
dc.subject komunikační systém cze
dc.subject PHP cze
dc.subject HTML cze
dc.subject service department eng
dc.subject Web application eng
dc.subject communication system eng
dc.title Komunikační systém pro servisní oddělení cze
dc.title.alternative Communications system for service departments eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with ways to communicate with the customer service department (web, mobile phone, ...). The theoretical part will compare the communication options and assess the current communication systems in terms of efficiency and communication security. The aim of the work will be to create Web applications using the database system for recording the repair service with the possibility of generating corrections and service sheets. The customer will be able to ask different ways to state their contracts. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D22983 cze
dc.identifier.signature D22983
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Dle vedoucího má práce dobrou logickou stavbu a stylistickou úroveň. Cíle práce byly splněny a aplikace je využitelná pro komunikaci servisního oddělení se zákazníkem. Vedoucí práce i komise hodnotili práci klasifikačním stupněm velmi dobře. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account