Náboženství bönu v Tibetu a tradice znovunalezených pokladů terma

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fárek, Martin
dc.contributor.author Drahorádová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-10-01T15:53:12Z
dc.date.available 2010-10-01T15:53:12Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37419
dc.description.abstract Bön je v současné době již poměrně známá tibetská tradice. Tato práce slouží jako systematický a přehledný úvod do této tibetské tradice bönu. Čtenář bude seznámen se základními pojmy bönu a s historickým kontextem, ve kterém se bön rozvíjel. Ve druhé kapitole je představen zakladatel bönu Tönpa Šenrab Miwo a jeho život. Tématem třetí a čtvrté kapitoly je historický vývoj bönu. Práce odpovídá na otázky týkající se pronásledování bönu, kdy se konalo a kdo bön pronásledoval. V té souvislosti jsou zmíněni jak mytičtí, tak i historičtí králové v Tibetu. Bön ve svém vývoji podstupuje mnoho změn. Hlavní změnou se stává jeho reorganizace a instituonalizace, která má počátky v desátém století. Práce se soustředí na tradici terem. Termy jsou texty, které byly uschovány, aby nebyly při pronásledování bönu zničeny. Reorganizace je postavena právě na těchto textech. Na reorganizaci bönu se také podílely konkrétní osoby a celé rodinné linie. Jsou zde zmíněna jména a životy těchto osob a rodin. V závěrečné páté kapitole se čtenář seznámí s posvátnou zemí Olmo lungring. Je to místo, kde se měl narodit zakladatel bönu Tönpa Šenrab. K zemi Olmo lungring se váže mnoho otázek. Čtenář bude uveden do této problematiky, která se týká především lokalizace Omlo lungring. V celé práci je používán jak náhled badatelů, tak i náhled samotných následovníků bönu. cze
dc.format 76 s. cze
dc.format.extent 1033384 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject bön cze
dc.subject tibetské tradice cze
dc.subject tibetský buddhismus cze
dc.subject Tönpa Šenrab Miwo cze
dc.subject Tibet cze
dc.subject Olmo lungring cze
dc.subject Žangžung cze
dc.subject terma cze
dc.subject Tibetan traditions eng
dc.subject Tibetan Buddhism eng
dc.subject Tonpa Shenrab Miwo eng
dc.subject Zhang-zhung eng
dc.title Náboženství bönu v Tibetu a tradice znovunalezených pokladů terma cze
dc.title.alternative Bonpo religion of Tibet and tradition of found again sources gter-ma eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Štampach, Ivan
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated Bon is at present time quite wide-spread Tibetan tradition. At this project the Tibetan tradition of Bon is introduced. The project presents systematically and well-arranged introduction to the topic. Basic terms concerning Bon religion are represented together with historical context in which Bon tradition was developing. The founder of Bon Tonpa Shenrab Miwo and his life is mentioned in second chapter. Topic of third and fourth chapter is historical development of Bon. Questions about persecutions of Bon will be answered. Especially we will focus on the time of particular persecution and also on king who chase Bon. In the connection with that mythical and historical kings of Tibet are mentioned. Bon had changed a lot during its expansion. The most important change was its reorganization and institutionalization, which took place from 10th Century. Project deal with tradition of terma. Terma is a text which was hidden not to be destroyed during persecution of Bon and which was find-again later. The reorganization of Bon is based just on these texts. The developing of Bon proceeds because of certain people and families which helped extend these textual treasures. The names and lives of that people and families are mentioned there. The last section examines mythical country Olmo lungring. The main problem is location of Olmo lungring. The project offer both scientific and traditional point of view. eng
dc.description.department Katedra religionistiky a filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D23224
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account