Grafické kódy pro identifikaci výrobků a služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomeš, Milan
dc.contributor.author Jelínek, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-10-01T15:48:09Z
dc.date.available 2010-10-01T15:48:09Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37401
dc.description.abstract Práce se týká problematiky jednodimenzionálních a dvojdimenzionálních grafických kódů. Vzhledem k rozsahu práce, jsou zde stručně popsáni nejdůleţitější zastupitelé jednotlivých kódů. Podrobněji je zde popsáno čtení jednodimenzionálního čárového kódu. Následující část se věnuje jednomu ze zástupců dvojdimenzionálních kódů, jmenovitě QR kódu. Dále byl vytvořen takzvaný "katalog mobilních telefonů", na kterém je názorně ukázán příklad vyuţití QR kódu. Ke konci je zde zpracováno vyuţití QR kódů v České republice. cze
dc.format 51 s. cze
dc.format.extent 1802009 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject grafický kód cze
dc.subject čárový kód cze
dc.subject EAN cze
dc.subject QR kód cze
dc.subject čtečka cze
dc.subject mikro QR kód cze
dc.subject graphics code eng
dc.subject barcode eng
dc.subject QR code eng
dc.subject reader eng
dc.subject micro QR code eng
dc.title Grafické kódy pro identifikaci výrobků a služeb cze
dc.title.alternative Graphic codes of products and services identification eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated This work is related to the one dimensional and two dimensional graphic codes. Regarding to the extent of this work, only the most important substitutes to those specific codes are described here. The reading of one dimensional bar code is desribed in detail here. The folowing part is focused on one of the representative of two dimensional codes, namely QR code. This work also includes so called "catalog of mobile phones", which clearly shows the example of usage of QR code. Usage of QR codes in the Czech Republic is described in the conclusion of this work. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D23193
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student představil svou práci. Popsal typografických kódů, principy práce s nimi a především pak QR kód a jeho využití ve vybrané aplikaci. Otázky se týkaly praktického využití QR kódu a jeho struktury. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account