Vlastnosti Ag8GeTe6

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Drašar, Čestmír
dc.contributor.author Pedain, Martin
dc.date.accessioned 2010-09-01T10:48:27Z
dc.date.available 2010-09-01T10:48:27Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37225
dc.description.abstract Předmětem této práce je rešerše se zaměřením na přípravu a vlastnosti Ag8GeTe6. Dále byla cílem laboratorní příprava této sloučeniny a měření některých jejich fyzikálních veličin. cze
dc.format 29 s. cze
dc.format.extent 2944000 bytes
dc.format.mimetype application/msword
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject termoelektrické materiály cze
dc.subject příprava cze
dc.subject vlastnosti cze
dc.subject thermoelectric materials eng
dc.subject properties eng
dc.title Vlastnosti Ag8GeTe6 cze
dc.title.alternative Properties of Ag8GeTe6 cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated This bachelor work focused on the preparation and properties of Ag8GeTe6. cze
dc.description.department Katedra obecné a anorganické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27520
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Student přednesl obhajobu své bakalářské práce. Předseda komise přečetl posudek vedoucího práce. Student zodpověděl dotazy komise. cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet