Faktory ovlivňující léčbu bércových vředů u pacientů v agenturách domácí péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svobodová, Iva cze
dc.contributor.author Štursová, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-03T18:26:00Z
dc.date.available 2010-07-03T18:26:00Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37170
dc.description.abstract Má bakalářská práce se zabývá problematikou léčby bércových vředů u pacientů v agenturách domácí péče. Se zaměřením na faktory, které léčbu ovlivňují. V teoretické části je popsán bércový vřed, jeho etiologie, diagnostika a léčba. Dále zmiňuji faktory ovlivňující léčbu bércového vředu a také se zabývám domácí péčí. Na teoretickou část navazuje výzkum, který proběhl formou dotazníků mezi pacienty agentur domácí péče v Pardubickém kraji. Zjišťuje jaký je zdravotní stav pacientů, jestli jsou pacienti aktivní a také se zaměřuje na faktory, které mají vliv na léčbu bércového vředu. cze
dc.format 62 s. cze
dc.format.extent 2573709 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject bércový vřed cze
dc.subject léčba bércového vředu cze
dc.subject faktory cze
dc.subject domácí péče cze
dc.subject Výzkum cze
dc.subject Varicose ulcer eng
dc.subject varicose ulcer treatment eng
dc.subject factors eng
dc.subject home health care eng
dc.subject Research eng
dc.title Faktory ovlivňující léčbu bércových vředů u pacientů v agenturách domácí péče cze
dc.title.alternative Factors influencing varicose ulcer treatment in patients of home health care agencies eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Jedlinská, Martina cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis deals with the treatment of varicose ulcer in patients of home health care agencies, with the main focus on the factors influencing the treatment. The theoretical part covers the description of varicose ulcer, its etiology, diagnosis and treatment. It also looks at factors influencing the treatment of varicose ulcer as well as home health care. The theoretical part is followed by the presentation of research, conducted through questionnaires among home health care patients within the Pardubice region. It was to find out the patients´ health conditions, their activity as well as factors influencing the treatment of varicose ulcer. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D22651
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaké aktuální české i zahraniční výzkumy týkající se problematiky terapie bércových vředů znáte a mohla byste je využít k podpoře svých vlastních myšlenek v diskusi a závěru? 2. Jak by se dalo na Váš výzkum dále navázat? 3. Jak jsou výsledky Vašeho výzkumu využitelné v praxi? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account