Vliv typu pohonu pojezdu samojízdných nakladačů a manipulátorů na technicko-ekonomické aspekty jejich provozu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koreis, Josef
dc.contributor.author Gabriel, Josef
dc.date.accessioned 2010-07-03T18:12:46Z
dc.date.available 2010-07-03T18:12:46Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37138
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání hydrostatického a hydrodynamického typu pohonu u nakladačů a manipulátorů. Součástí práce je rozbor zaměřený na koncepční uspořádání včetně porovnání náročnosti na obsluhu, údržbu a ekonomické srovnání všech provozních požadavků včetně rozboru možných poruch a cen náhradních dílů. Nedílnou součástí této práce je porovnání jednotlivých typů pohonů při provozu a vyhodnocení naměřených a vypočtených hodnot. cze
dc.format 62 s. cze
dc.format.extent 3095733 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Hydrostatický typ pohonu cze
dc.subject Hydrodynamický měnič cze
dc.subject hydrogenerátor cze
dc.subject hydromotor cze
dc.subject nakladač cze
dc.subject teleskopický manipulátor cze
dc.subject Hydrostatic drive eng
dc.subject Torque converter eng
dc.subject hydrogenerator eng
dc.subject hydraulic motor eng
dc.subject loader eng
dc.subject telescopic handler eng
dc.title Vliv typu pohonu pojezdu samojízdných nakladačů a manipulátorů na technicko-ekonomické aspekty jejich provozu cze
dc.title.alternative The impact of the propelling drive self propelled loaders and manipulators to the technoeconomic operating's aspects eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is confrontation between hydrostatic and torque converter drive in self propelled loaders and telescopic handlers. In this work are analyses of conceptual form including comparing operators exigence, service exigence and economical compares of all operations requirements including analysis of potential failures and prices of spare parts. Integral part of this work is comparing each type of drive in operations and interpretation of measuring and calculation data. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D22567 cze
dc.identifier.signature D22567
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Při obhajobě diplomové práce diplomant komisi seznámil s vlivem typu pohonu pojezdu samojízdných nakladačů a manipulátorů na technicko- ekonomické aspekty jejich provozu. Na otázky oponenta i členů komise odpovídal správně. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account