Návrh plánu zimní údržby údržby vybraných místních komunikací ve městě Liberec

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožová, Pavlína
dc.contributor.author Šmerda, Roman
dc.date.accessioned 2010-07-03T17:50:57Z
dc.date.available 2010-07-03T17:50:57Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37084
dc.description.abstract Práce je věnována zimní údržbě místních pozemních komunikací ve městě Liberec. Je zde provedena analýza současného operačního plánu zimní údržby. V práci jsou navrženy okruhy sypačů pro stávající operační plán zimní údržby komunikací spadajících do prvního pořadí. Dále jsou navrženy nové varianty údržby těchto komunikací. cze
dc.format 57 s. cze
dc.format.extent 18169098 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject cesty na grafech cze
dc.subject čínský pošťák cze
dc.subject oběhy vozidel cze
dc.subject okružní jízdy cze
dc.subject Liberec cze
dc.subject zimní údržba cze
dc.subject Path on Graphs eng
dc.subject Chinese postman problem eng
dc.subject Capacitated Vehicle Routing Problem eng
dc.subject Circulation of Vehicles eng
dc.subject Liberec eng
dc.subject Winter Maintenance eng
dc.title Návrh plánu zimní údržby údržby vybraných místních komunikací ve městě Liberec cze
dc.title.alternative Draft Plan of Selected Winter Maintenance of Local Roads in Liberec eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated Master thesis has been devoted to maintainance of highways in city Liberec. Current operational plan analysis of winter maintainance is accomplished. In the thesis has been designed circuits of grit sprayers for current winter maintainance operational plan of highways, involving first order of precedence. New maintainance variants of these highways has been designed as well. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D22446 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl otázky členů státní zkušební komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account