Finanční analýza hospodaření Východočeské plynárenské strojírny, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuběnka, Michal cze
dc.contributor.author Veselá, Ruth
dc.date.accessioned 2010-07-03T17:22:31Z
dc.date.available 2010-07-03T17:22:31Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37018
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována metodám finanční analýzy, první část práce se věnuje teoretickým východiskům finanční analýzy a popisu základních ukazatelů finanční analýzy. Druhá část se zabývá aplikací vybraných poměrových ukazatelů na konkrétní podnik a následnou analýzou výsledků a vypracováním konkrétních doporučení pro management podniku v oblasti finančního plánování. cze
dc.format 57 s. cze
dc.format.extent 525009 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Finanční analýza cze
dc.subject absolutní ukazatele cze
dc.subject poměrové ukazatele cze
dc.subject pyramidový rozklad cze
dc.subject rentabilita cze
dc.subject likvidita cze
dc.subject aktivita cze
dc.subject Cash flow cze
dc.subject rozvaha cze
dc.subject výkaz zisku a ztrát cze
dc.subject Financial analysis eng
dc.subject absolute indicators eng
dc.subject Ratio indicators eng
dc.subject pyramidal analysis eng
dc.subject profitability eng
dc.subject liquidity eng
dc.subject activity eng
dc.subject circumspection eng
dc.subject statement of profits and losses eng
dc.title Finanční analýza hospodaření Východočeské plynárenské strojírny, a.s. cze
dc.title.alternative The financial analysis of economy of Východočeské plynárenské strojírny, a.s. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work is devoted to the methods of financial analysis. The first part is devoted to the theoretical solutions of financial analysis and the description of the basic indicators of financial analysis. The second part is concerned with the application of certain ratio indicators to a specific company, followed by an analysis of the results, and the elaboration of particular recommendations for the management of the company in the sphere of financial planning. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D22321 cze
dc.identifier.signature D22321
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s cílem bakalářské práce. Cílem práce byla aplikace metod finanční analýzy na konkrétní podnik, zhodnocení výsledků a navrhnutí opatření ke zlepšení hospodářských výsledků. Následně studentka zodpověděla otázky položené vedoucím bakalářské práce: 1. Jak lze dosáhnout snížení zásob a zároveň mít jistotu dostatečných zásob? 2. Uvažovala jste o využitá jiných metod analýzy, než uvedených? cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account