Kompetence porodních asistentek v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moravcová, Markéta cze
dc.contributor.author Rejmanová, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-03T17:15:03Z
dc.date.available 2010-07-03T17:15:03Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36998
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce jsou kompetence porodních asistentek v České republice. V teoretické části je definován pojem kompetence, popsaný vývoj historie porodní asistence, historický vývoj vzdělávání porodních asistentek a legislativa týkající se profese porodní asistentky. Ve výzkumné části jsou pomocí dotazníkového šetření zjišťovány znalosti porodních asistentek v oblasti právní legislativy a znalosti kompetencí profese porodní asistentky. cze
dc.format 51 s. cze
dc.format.extent 3523504 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject porodní asistentka cze
dc.subject kompetence cze
dc.subject historie porodní asistence cze
dc.subject právní legislativa cze
dc.subject midwife eng
dc.subject competency of midwifes eng
dc.subject the historical development of midwifery eng
dc.subject law legislature eng
dc.title Kompetence porodních asistentek v České republice cze
dc.title.alternative Competence of midwifes in Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Erbenová, Věra cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work subject are Competence of midwifes in Czech Republic. The theoretical part defines the concept of competence, describes the historical development of midwifery, historical development midwifes education possibilities and legislation for profession midwifes. In experimental parts are recognition knowledge of midwife in the area law legislature and knowledge jurisdiction of profession midwife. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D22635
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak s Vámi spolupracovaly porodní asistentky při Vašem výzkumu? 2. Jak obohatila tato práce Vás? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account